CROATIA SUMMER CAMP STRANICA

Svrha stranice

Croatia summer camp internetska stranica www.croatiasummercamp.com jedna je od Valamarovih platformi koja je objavljena u sklopu Valamarovog projekta Croatia Summer Camp koji projekt predstavlja društveno odgovornu inicijativu održivog obiteljskog turizma čiji je cilj stvoriti nezaboravna ljetna iskustva za djecu kroz niz edukativno-zabavnih programa, na način da na svojim internetskim stranicama na jednom mjestu predstavlja dječje ljetine kampove u organizaciji vanjskih pružatelja usluga – organizatora. Cilj je potaknuti kreativnost, raznolikost i visoke standarde kvalitete u aktivnostima za djecu, stvarajući time ne samo zadovoljstvo sudionika kampa, već i pozitivan društveni doprinos kao i obogatiti turističku ponudu Hrvatske, pridonoseći istovremeno i obiteljskom turizmu.

Kako stranica funkcionira

 • Za Vas koji želite prijaviti dijete na dječji kamp

ISTRAŽITE – istražite naš izbor ljetnih kampova klikom na polje Kampovi koji se nalazi na gornjem desnom kutu stranice

ODABERITE - Filtrirajte određene uvjete ili pregledajte razne zbirke i mjesta na karti kako biste odabrali najbolji kamp za svoju djecu. Kliknite na polje gdje se nalazi informacija o kampu koji vas zanima kako bi dobili detaljnije informacije: O kampuSmještajRasporedKontakt. Pažljivo pročitajte uvjete svakog pojedinog kampa!

PRIJAVITE SE - Prijavite dijete za kamp po svojem izboru: kada ste odabrali kamp, kliknite na polje Kontakt i prijavite se na način da ispunite i pošaljete obrazac Vaši podaci ili direktno kontaktirajte Organizatora kampa. Za bilo kakva pitanja možete se obratiti Organizatoru. VAŽNO! - Slanjem ovog obrasca iskazujete svoj interes za kamp i ne stvara se obveza plaćanja!

 • Za Vas koji želite dobivati ekskluzivan pristup svemu što se tiče ljetnih kampova u Hrvatskoj izravno u svoj inbox!

Na naslovnici na dijelu gdje je naveden NEWSLETTER kliknite na polje Prijavite se! kako bi se otvorio obrazac za prijavu na newsletter. Ispunite obrazac i kliknite na polje Prijavi se!

U slučaju da želite dobivati poruke dizajnirane baš za vas kliknite i na dodatno polje i dajte nam privolu. U tom slučaju Valamar koristi profiliranje ispitanika u svrhu kontaktiranja i obavještavanja o ponudama koje su dizajnirane baš za Vas. Za ove newslettere obrađuje se širok spektar osobnih podataka.

 • Za organizatore dječjih kampova koji se žele pridružiti inicijativi

ISTRAŽITE – istražite naš izbor ljetnih kampova i klikom na polje Organizatori koji se nalazi na gornjem desnom kutu stranice ili na dnu naslovne stranice klikom na polje Pridruži se i upoznajte se s našom inicijativom

PRIJAVITE SE –prijavite se na način da ispunite i pošaljete obrazac Vaši podaciPodaci o kampu

VAŽNO! - Slanjem ovog obrasca iskazujete svoj interes za sudjelovanje u inicijativi i ne stvara se obveza sudjelovanja niti na jednoj strani. U slučaju dogovora, organizator i Valamar sklapaju ugovor u kojem uređuju svoje međusobne odnose.

 • Za vas koji želite dobiti više informacija i želite nam postaviti neki upit

Na dnu naslovnice kliknite na polje Kontakt, ispunite obrazac kontakt informacije, napišite nam vašu poruku i pošaljite, a mi ćemo vam se povratno javiti u najkraćem mogućem roku.

Smještaj

Kada je u cijenu kampa uključen i smještaj, Organizator organizira smještaj i sve upite vezano uz smještaj upućujete Organizatoru.

Kada u cijenu dječjeg kampa nije uključen smještaj, dat ćemo neobvezujuću preporuku smještaja, međutim odgovornost za rezervaciju smještaja je isključivo na vama koji želite prijaviti dijete na dječji kamp i nije vezana uz rezervaciju dječjeg kampa! Molimo da se upoznate s uvjetima rezervacije smještaja koji odaberete!

Odgovornost Organizatora

Organizatori dječjih kampova su isključivo obvezni i odgovorni za

 • organizaciju i kvalitetu programa kampa te jamči da će kamp biti u potpunosti usklađen s objavljenim specifikacijama i zahtjevima te da je prikladan za predviđenu namjenu;
 • osiguranje programa, uključujući odgovarajuću pokrivenost od odgovornosti, ozljeda i imovinskih šteta. Valamar nije odgovoran za eventualne financijske ili pravne posljedice koje proizlaze iz nepotpunog ili nedostatnog osiguranja;
 • za usklađivanje sa GDPR-om te jamči da će u provođenju kampa striktno poštivati primjenjive propise kojima se uređuje područje zaštite osobnih podataka posebice vezano uz obradu podataka djece – sudionika kampa . Valamar nije odgovoran za eventualne povrede GDPR-a ili drugih propisa od strane Organizatora kao voditelja obrade osobnih podataka polaznika kampa;
 • razvoj i primjenu sveobuhvatnih sigurnosnih protokola kako bi minimizirao rizike za sudionike kampa;
 • plan i provedbu plana za slučaj izvanrednih okolnosti (požar, potres i sl.)
 • komunikaciju s osobama koje su se prijavile na kamp od trenutka zaprimanja iskazanog interesa bilo da su se javile direktno Organizatoru, bilo da su ispunile obrazac na Platformi koji se automatizmom šalje Organizatoru
 • bilo kakve štete nastalu prijavljenima u slučaju otkazivanja održavanja dječjih kampova.

Obrada osobnih podataka

Osobne podatke koje nam dostavljate preko obrazaca koje ispunjavate obrađujemo u svrhe koje su navedene kod svakog pojedinog obrasca. Podatke iz obrasca za prijavu na pojedini kamp automatski se prosljeđuju primatelju osobnih podataka organizatoru odabranog kampa, koji dalje obrađuje osobne podatke kao samostalni voditelj obrade.

Svakodobno besplatno možete zatražiti pristup osobnim podacima, izmjenu ili ispravak, možete zatražiti prijenos podataka (pravo na prenosivost), kao i brisanje ili ograničavanje obrade vaših osobnih podataka (pravo na zaborav), putem e-maila na adresu: info@croatiasummercamp.com. Službenika zaštite osobnih podataka možete kontaktirati na adresu: dpo@valamar.com u slučaju pitanja ili ulaganja prigovora na obradu podataka. Također imate pravo podnošenja prigovora nadzornom tijelu.

Sve ostale detalje vezane uz prikupljanje i čuvanje, osobnih podataka u bazama osobnih podataka možete pročitati u Politici privatnosti Valamar Riviera d.d. koju možete naći na https://www.valamar.com/hr/izjava-o-privatnosti.

Stranica prikuplja i kolačiće o čemi više možete pročitati u politici kolačića.

INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

Sadržaj objavljen na Valamarovim platformama  (tekstovi, fotografije, video, audio materijali, dizajn stranica, logo, dokumenti, programski kod i sl.), zaštićen je autorskim pravima i srodnim pravima intelektualnog vlasništva Valamara odnosno trećih osoba u kojem slučaju ih Valamar koristi temeljem neke druge pravne osnove. Sva prava su pridržana.

Obzirom na navedeno, zabranjeno je kopirati, preuzimati, reproducirati, javno prikazivati, objavljivati ili na drugi način koristiti cjeloviti sadržaj Valamarovih platformi ili jednog njihova dijela bez prethodnog pisanog dopuštenja Valamara. Neovlašteno korištenje bilo kojeg sadržaja internetske stranice, bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Korištenje sadržaja Valamarovih platformi obuhvaća korištenje sadržaja samo u osobne nekomercijalne te uz poštivanje svih autorskih i srodnih prava intelektualnog vlasništva.

UVJETI OBJAVLJIVANJA SADRŽAJA OD STRANE KORISNIKA

Korisnici u potpunosti preuzimaju odgovornost za svoje postupke vezano uz Platformu, te se Valamar u potpunosti oslobađa svih posljedica, a prije svega mogućih tužbi, zahtjeva ili bilo kakvih drugih traženja koja bi nastala od nadležnih vlasti ili bilo koje treće strane, proizašlih iz postupaka korisnika. U tom slučaju Korisnik je obvezan preuzeti sve moguće zahtjeve trećih osoba (koje bi one mogle imati u svezi s djelovanjem Korisnika vezanim uz Platformu) do punog iznosa štete.

Valamar zadržava pravo promjene, prilagođavanja, izmjene, brisanja ili uklanjanja bilo kojeg sadržaja za koji ocijeni da je neprikladan odnosno suprotan gore navedenim pravilima te pravo blokirati korisnike. Valamar zadržava pravo trenutno ukinuti bilo koje zaporke, ili korisničke račune korisnika kada takvi postoje u slučaju bilo kakvog ponašanja korisnika koje Valamar, prema svojoj diskrecijskoj ocjeni, smatra neprihvatljivim, kao i u svakom slučaju nepoštivanja ovih Općih uvjeta.

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

Valamar će nastojati sav sadržaj Valamarovih platformami održavati pravovremenim i točnim, međutim Valamar ne jamči korisnicima da korištenje Valamarovih platformi neće biti prekinuto ili da će se svakodobno moći koristiti bez grešaka, niti jamči da će sve funkcionalnosti biti uvijek dostupne.

Svaki korisnik Valamarovih platformi se izričito slaže da ih koristi isključivo na svoju odgovornost.

Valamar nije odgovoran korisnicima ili bilo kojoj trećoj strani za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja Valamarovih platformi. Odricanje od odgovornosti vezano uz korištenje Valamarovih platformi odnosi se na sve štete izravne ili neizravne, običnu štetu, izgubljenu dobit ili nematerijalnu štetu uzrokovane bilo kakvim lošim osobinama, greškom, izuzećem, prekidom, brisanjem, kvarom, kašnjenjem u radu ili prijenosu, računalnim virusom, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, uništenjem ili neovlaštenim pristupom, promjenama ili zlouporabom zapisa ili koje su uzrokovane samim neovlaštenim korištenjem, raskidom ugovora, neprikladnim ponašanjem bilo kojeg korisnika, uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja, nemarom ili bilo kakvom drugom radnjom.

Korisnik Valamarovih platformi izričito potvrđuje da Valamar nije odgovoran za uvredljivo, neprikladno ili protuzakonito ponašanje drugih korisnika ili trećih strana te da rizik od šteta koji može nastati kao posljedica navedenog u potpunosti leži na krajnjem korisniku.

Valamar ne odgovara za sadržaje niti za raspoloživost drugih stranica na koje upućuje poveznicama.

U slučaju da se ipak Valamar drži odgovornim vezanim uz bilo koju Valamarovu Platformu, Valamarova naknada štete može iznositi najviše do visine iznosa naknade koja je plaćena Valamaru.

Valamar nema namjeru ovom izjavom ograničiti svoju odgovornost u odnosu na zahtjeve koji bi proizlazili iz pozitivnog zakonodavstva Republike Hrvatske niti isključiti ili ograničiti odgovornost u slučajevima kad se po pozitivnom zakonodavstvu ona ne može isključiti ili ograničiti. U mjeri u kojoj je to dopušteno zakonom o zaštiti potrošača, Valamar će biti odgovoran samo za troškove koji nastanu kao izravna posljedica propusta Valamara.

RJEŠAVANJE SPOROVA

Sve eventualne sporove vezane uz korištenje Platformi, Valamar će nastojati s korisnicima riješiti na miran način te pozivamo korisnike da se prvo uvijek obrate Valamaru kako bismo mogli pomoći pri rješavanju nastalih poteškoća u što kraćem roku.

U slučaju nepostizanja dogovora, svi sporovi rješavat će se ispred nadležnog suda prema sjedištu Valamara, uz primjenu hrvatskog prava.

Sporovi unutar Europske unije vezani uz internetsku kupnju mogu se rješavati na način kako je to određeno posebnim uvjetima za takvu kupnju.

ZAVRŠNE ODREDBE

Ništetnost neke odredbe ovih Općih uvjeta ne povlači ništetnost Općih uvjeta u cijelosti, ako može opstati bez ništetne odredbe te takva ništetnost neće utjecati na valjanost bilo koje druge odredbe Općih uvjeta.

Valamar zadržava pravo izmjene Općih uvjeta korištenja Valamarovih platformi kao i izmjene ili prekida svih ili bilo kojeg dijela Valamarovih platformi u bilo kojem trenutku bez obveze prethodne najave te nije odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu tim promjenama.

Promjene stupaju na snagu objavljivanjem na pojedinoj Valamarovoj platformi.

Valamar Riviera d.d.

Hrvatska, Poreč, Stancija Kaligari 1

OIB: 36201212847

Loading...